Admin příkazy

Admin příkazy pro Reálnou Zemi v7.4

LVL 1
/potopit ...Potopí trajekt
/vynorit ...Vynoří trajekt
/omrize ...Otevře mříže na trajektu
/zmrize ...Zavře mříže na trajektu
/acheat ID ...Testuje hráče anticheatem
/unfreeze ID ...Odmrazí hráče
/spec ID ...Sleduje hráče
/unmute ID ...Odmlčí Hráče
/dann ...Psaní velkým písmem na obrazovku
/ann ...Psaní velkým písmem na obrazovku
/getinfo ID ...Info hráče
/specoff ...Konec sledování hráče
/warpson ...Zapne warpy
/pocasi ...Změní počasí
/cas ...Změní čas
/spam ...Vymaže chat

LVL 2
/hp ID ...Nastaví životy hráči
/var ID ...Napomene hráče (3x=kick)
/jail ID ...Pošle hráče do vězení
/mute ID ...Zakáže hráči psaní do chatu
/goto ID ...Portne vás k hráči
/spam ...Vymaže chat
/freeze ID ...Zmrazí hráče
/disarm ID ...Odebere hráči zbraně
/unjail ID ...Propustí hráče z vězení
/rpenize ID ...Resetuje hráči peníze na nulu
/remove ID ...Vyhodí hráče z vozidla

LVL 3
/kick ID ...Vyhodí hráče ze serveru
/get ID ...Portne k vám hráče
/auto ID ...Opraví hráči auto
/tankovat ...Natankuje všechny nádrže
/avypoved ID ...Vyhodí hráče z povolání
/allunlock ...Odemkne všechny vozidla na serveru
/barva ...Změní barvu vozidla
/rampa ...Vytvoří rampu
/rampdestroy ...Vymaže všechny rampy

LVL 4
/ban ID ...Zablokuje hráči přístup na server

LVL 5
/setlvl ID ... nastaví admin lvl
/savelvl ID ...uloží admin lvl

Admin script (v.4.05)
PŘÍKAZY:
(64 příkazů)

/ac (Vytvoří upravené Admin vozidlo(Černý Infernus s nitrem, hydraulikou, pancířem, spz, neony a tuning disky)) (LVL: 3)

/acd (Zničí Admin vozidlo) (LVL: 3)

/ad (Budete psát do chatu bez svého nicku) (LVL: 2)

/admincol (Nastaví vám barvu nicku podle čísla: 1-7) (LVL: 1)

/admins (Seznam On-Line Administrátorů + rozřazení RCON, LVL a RCON + LVL) (LVL: 0)

/ann (Announce = Text přez obrazovku) (LVL: 2)

/ban (Zabanování hráče) (LVL: 4)

/bealone (Osamostatní hráče do vlastního světa) (LVL: 4)

/beback (Návrat do normálního světa) (LVL: 4)

/car (Funkce vztahující se k hráčovu autu, vyjede vám dialog) (LVL: 3)

/clearchat (Vymaže chat) (LVL: 3)

/crash (Zapříčiníte pád hry danému hráči) (LVL: 5)

/dann (Spodní Announce) (LVL: 2)

/eadmin (Nastaví danému hráči dočasný admin level 0-5 nebo trvalý s “natrvalo”) (LVL: 5)

/ecar (Vytvoří před vámi E-Car auto podle parametrů, max. 50 vozidel) (LVL: 4)

/edestroy (Pokud v autech nikdo nesedí, zničí všechny E-Cary) (LVL: 4)

/ehelp (Hlavní nápověda ve hře, roztříděná podle levelů + RCON) (LVL: 0)

/ehide (Budete neviditelní v /admins) (LVL: 1)

/echeat (Otestuje hráče na cheaty, bohužel už málo účinný) (LVL: 3)

/einfo (Informace o scriptu, autoři) (LVL: 0)

/elock (Zamknutí všech vozidel na serveru) (LVL: 5)

/elogoff (Odhlášení z eXis databáze) (LVL: 1)

/eramp (Vytvoří E-rampu podle čísla: 1-8, max. 50 ramp) (LVL: 4)

/erdestroy (Zničí všechny vytvořené E-rampy) (LVL: 4)

/eregister (Zaregistrování do eXis databáze) (LVL: 0)

/eshow (Budete viditelní v /admins) (LVL: 1)

/eunlock (Odemknutí všech vozidel na serveru) (LVL: 3)

/freeze (Zmrazí hráče) (LVL: 3)

/freezeall (Zmrazí všechny hráče na serveru) (LVL: 5)

/get (Portne hráče k vám) (LVL: 2)

/getall (Portne k vám všechny hráče) (LVL: 5)

/getinfo (Získá všechny možné informace o hráči a vypíše vám je) (LVL: 1)

/getminiguns (Pokud má nějaký hráč minigun, zjístí a vypíše vám ho) (LVL: 3)

/gm (Dá danému hráči peníze) (LVL: 3)

/gmall (Dá peníze všem hráčům podle dané částky) (LVL: 5)

/gmx (Restartuje mod, musí se potvrzovat dvakrát) (LVL: 5)

/goto (To samé jako /get, ale vy se portujete k hráči) (LVL: 1)

/gw (Dá danému hráči zbraň s nekonečno náboji) (LVL: 3)

/hp (Dostanete plné zdraví a vestu) (LVL: 2)

/hrac (Funkce k hráči, opět vyjede přehledný dialog) (LVL: 3)

/kick (Vyhodí daného hráče ze serveru) (LVL: 3)

/lockserver (Zamknete server a tím zabráníte aby se hráči připojily) (LVL: 5)

/me (Butede do chatu psát jako Admin s nickem) (LVL: 1)

/mute (Umlčí hráče, nebude moci psát) (LVL: 1)

/odpocet (Spustí odpočet, max. 60 sekund) (LVL: 2)

/pingkick (Vyhodí hráče ze serveru kvůli vysokému pingu, musí být ale menší než MIN PING v config.cfg) (LVL: 2)

/players (Zobrazí info do chatu o všech hráčích na serveru) (LVL: 4)

/reloadbans (Načte změny v souboru: sa-mp.ban) (LVL: 5)

/say (Psaní do chatu jako Admin) (LVL: 2)

/server (Obsáhlé informace o serveru) (LVL: 0)

/setfight (Nastavíte danému hráči Fight styl) (LVL: 1)

/setnick (Nastavíte danému hráči nový nick) (LVL: 4)

/setskin (Nastavíte danému hráči určitý skin) (LVL: 4)

/settime (Nastavíte světový čas na serveru) (LVL: 2)

/shutdown (Vypnete server, musí se potvrzovat dvakrát) (LVL: 5)

/slap (Dáte danému hráči facku) (LVL: 2)

/spec (Spectatování(hlídání) hráče) (LVL: 1)

/specoff (Vypne spectatování hráče) (LVL: 1)

/unfreeze (Odmrazí hráče) (LVL: 3)

/unfreezeall (Odmrazí všechny hráče) (LVL: 5)

/unlockserver (Odemknete server a hráči se budou moci připojit) (LVL: 5)

/unmute (Odmlčíte hráče) (LVL: 1)

/var (Varuje hráče za porušení pravidel, pokud má hráč 3 varování, je kicknut) (LVL: 2)

/vybava (Dá vám zbraně, které máte nastavené v config.cfg) (LVL: 2)


Poznámky:

// (Admin chat) (LVL: 1)

Jednou za minutu je tzv. Mute/Freeze Status, který vám ukáže, kdo je stale zmražený nebo umlčený.
Bezpečnostní ochrana proti úniku hesel, rconu apod.
Možnost zobrazování max. 10 reklam.
Anti-cheat na God Mode, Freeze Armour, Moneys, High Ping, Jetpack, Weapons a Speed hack(V dnešní době bohužel málo účinný)
Zjištování přesné rychlosti dopravního prostředku.
Konzolová administrace(ECA) s více možnostmi.
Obsáhlé menu pro hráče ve vozidle jako je: Pancíř, Opravení, Zničení, Otočení, Zamknutí nebo Vyhození.
Přebarvení nabarvu: Černou, Červenou, Bílou, Růžovou, Modrou nebo Žlutou a Přidání Nitra nebo Hydrauliky, pro hráče samotné: Odebrání zbraní, Usmrcení, Dolpnění Zdraví nebo Vesty, Portnutí hráče na plavecký maraton, Zapálení hráče nebo Resetování peněz.
Cenzura pro sprosté a nevhodné slova a funkce umlčení hráče která zamezí danému hrači poslat nějaký text do chatu.
Funkce blokace zakázaných nicků, pokud máte zakázaný nick, na server se nepřipojíte.
Funkce na zamknutí nebo odemknutí serveru, při zamklém se hráči na server nepřipojí.
Statistika zapisující se do souboru jako je třeba: Počet spuštění, Cenzůrovaných zpráv, Připojení, PM zprávy, Anti-cheat kick, Úmrtí, Kicků a banů.


Admin script (v.4.03)PŘÍKAZY
Nejdůležitější část návodu jsou příkazy:

/elogin [HESLO] /eregister [HESLO]
/ehelp (Hlavní nápověda ve hře, roztříděná podle levelů + RCON)

/ad [TEXT] (Reklama)
/admincol [1-4] (Nastaví vám barvu nicku podle čísla)
/admins (Seznam On-Line Administrátorů + rozřazení RCON,LVL,RCON+LVL)
/ann [TEXT] (Announce = Text přez obrazovku)
/ban [ID] [DUVOD] (Zabanování hráče)
/bealone [ID] (osamostatní hráče do vlastního světa)
/beback [ID] (návrat do normálního světa)
/car [ID] (Funkce vztahující se k hráčovu autu, vyjede vám menu)
/crash [ID] (Zapřičiní pád hry hráči ID)
/clearchat (vymaže chat)
/dann (Spodní Announce)
/hrac [ID] (Funkce k hráči, opět vyjede přehledné menu)
/eadmin [ID] [LEVEL] [natrvalo/prazdne] (Nastaví hráči ID dočasný level 0-5 nebo trvalý s ‘natrvalo’)
/ecar [CARID] [BARVA1] [BARVA2] (Vytvoří před vámi E-Car auto podle parametrů)
/edestroy (Pokud v autech nikdo nesedí, zničí všechny E-Cary)
/echeat [ID] (otestuje hráče na cheaty)
/echeatall (Proskenování server anti-cheatem)
/einfo (Informace o scriptu, autor)
/elock (Zamknutí všech vozidel na serveru)
/eramp (vytvoří E-rampu [0-5])
/erdestroy (zničí vytvořené erampy)
/eunlock (Odemknutí –„-- )
/freeze [ID] (Zmrazí ID)
/fuck [ID] [DUVOD] (tzv. Vyfuckování hráče, nastaví hnusný skin, WL,1Hp, …)
/funid [ID] (buzerace hráče, nastaví červené počasí a zlý interiér)
/get [ID] (Portne ID k Vám)
/getinfo [ID] (Získá všechny možné informace o hráči a vypíše Vám je)
/gm [ID] [ČÁSTKA] (Dá hráči ID peníze)
/gmx (Reset módu, musí se potvrzovat nadvakrát)
/goto [ID] (To same jako get, ale vy se portujete k ID)
/gw [ID] [ID Zbrane] (Dá ID zbraň s nekonečno náboji)
/hp (Vesta+Zdraví)
/kick [ID] [DUVOD] (Kick ID, vyhodí hráče ze serveru)
/me [TEXT] (Autorský text ve tvaru “MUJNICK text”)
/mute [ID] (Umlčí hráče, nebude moci psát)
/odpocet [0-60] (Spustí odpočet na 0-60 sekund)
/pingkick [ID] (Vyhodí hráče ze server kuli vysokému pingu, ale musí být menší než MIN PING v cfg)
/spec [ID] (Spectatování hráče, automatické přepínání)
/say [TEXT] (*Admin: text, podle levelu přiřazuje textu barvy)
/server (Informace o serveru)
/setnick [ID] [NOVY_NICK] (Nastaví hráči nový nick)
/settime [HODINA] (Nastaví světový čas)
/setskin [ID] [SKIN ID] (Nastaví určitý skin hráči)
/specoff (vypne /vspec nebo /pspec spectaty)
/unfreeze [ID] (Odmrazí ID)
/unmute [ID] (Odmlčí ID)
/var [ID] [DUVOD] (Varuje ID, za porušení pravidel, pokud má hráč 3 varování, je kicknut)
/vybava (Dá vám zbraně, které máte nastaveny v exis/config.cfg)
/show (jste viditelní v /admins ) [ novinka ]
/hide (jste neviditelní v /admins ) [ novinka ]

ROZŘAZENÍ PŘÍKAZŮ PODLE LEVELŮ NALEZNETE V /EHELP

Poznámky:

//[TEXT] (Adminchat, pro lidi s levelem větším jak 0)

PM Zprávy jsou vidět pouze, pokud jsou psány mezi hráči s nulovým admin levelem
Jednou za 5 minut je tzv. Mute/Freeze Status, který vám ukáže, kdo je stale zmražený, umlčený
Bezpečnostní ochrana proti úniku hesel, rconu atd.

Teleport mohou využívat Administrátoři s levelem 5, ESC/Mapa/pravé tlačítko myši na místo teleportu a návrat do hry
TOPlist
od. 5.11. 2012
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one