Návod : Skratky slová
Skratky - ktorá čo znamená ?

Už dlhšiu dobu sledujem na serveroch, že ľudia nechápu niektorým skratkám a tak som sa rozhodol spísať tento zoznam výrazov, s ktorými sa môžete stretnúť pri hraní Counter Strike, prípadne diskusii, ktorá sa mu venuje. Tento príspevok je písaný hlavne pre tých neskúsenejších, avšak možno aj tí ostrieľanejší si nájdu pár vecí, ktoré im neboli tak celkom jasné.


Výrazy som rozdelil do dvoch okruhov: Označenie kvality ľudí a Skratky . Pri každom slovíčku je v zátvorke napísaný pôvod slova a preklad výrazov z ktorých slovo vzniklo. Po nich nasleduje stručný popis, prípadne príklady použitia, alebo iné poznámky.
Snažil som sa spísať všetko, čo mi napadlo, no určite sa nájdu výrazy, ktoré nie sú každému jasné a chýbajú tu. Budem rád, keď sa nebudete hanbiť napísať slovíčka ktoré by potrebovali vysvetlenie do komentárov k tomuto článku. Každý sa na ne musel prvý krát niekoho opýtať.

Označenia kvality ľudí:

Na týchto pár výrazov narazíte hlavne pri diskusii o kvalitách, prípadne nekvalitách ľudí. Aj keď žiadne z nich nie je samo o sebe urážlivé, môžete sa stretnúť s tým, že sa použijú urážlivým spôsobom.

Noob, n00b (angl., fonetický skrátený tvar slova "Newbie" - Nováčik)
Ak Vám niekto povie, že ste noob, či noob, viete, že naráža na to že ste ešte neskúsení. V našich končinách sa častejšie stretnete s označením lama, či lamer. Niektorí menej slušní hráči to môžu myslieť urážlivo. O takýchto si s radosťou môžete pomyslieť že sa z nich stali namyslenci, ktorí sa nepamätajú na to, ako začínali.

Lamer, lama (angl., odvodené od slovesa "(to) Lame" - Krívať)
Lamer, alebo jeho československá odvodenina lama majú v podstate identický význam ako výraz noob. Tiež narážajú na to, že adresát tohoto výrazu nie je veľmi skúsený. Možno je to len môj pocit ale tento výraz mi vyznieva drsnejšie ako jeho zaoceánsky brat noob (pravdepodobne preto že ho dosť často vidím používať ako urážku). Keby som ho mal prirovnať ku nejakému zrozumiteľnejšiemu ekvivalentu asi by som použil malebný český výraz žabař.

Gosu (pravdepodobne prebraté z kórejčiny)
Gosu hráči patria k svetovej špičke. Sú to proste profíci. Gosu hry sú tie ktoré hrajú gosu hráči. Ak chcete byť gosu, musíte veľa hrávať a poraziť gosu hráčov

Skill (angl., Skill - Schopnosť založená na skúsenosti, umenie)
Porovnateľné s výrazom gosu, skill však označuje samotnú schopnosť dobre hrať, alebo vykonávať určitú činnosť. Hráči so skillom to proste vedia hrať, aj keď myslím že výraz gosu v sebe nesie viac obdivu.

Manner (angl., Manner - Správanie, príp. Slušné Správanie)
Ak Vás niekto označí ako manner hráča, naráža na Vaše osobnostné kvality. Hráči ktorí majú manner, sa proste vedia správať - nevynadajú Vám keď prehrajú, ani sa Vám pri výhre nevysmejú - proste sa všeobecne správajú na úrovni. Naopak hráč označováný ako no manner sa nespráva veľmi slušne.

Skratky:

Tieto skratky nie sú limitované na WarCraft, StarCraft, prípadne iné onlinové hry (snáď okrem špecialitiek ako GL, HF, GG, GF, re, FFA alebo TvB). S väčšinou z nich sa môžete stretnúť v akejkoľvek diskusii, či výmene názorov. V zásade platí, že ak skratku napíšete kapitálkami (veľkými písmenami) zdôrazňujete ju. Rozdiel medzi gg a GG je teda iba ten, že GG myslíte "úprimnejšie". V zozname som všetky skratky písal kapitálkami.

GL(angl., skratka z Good Luck - veľa štastia)
GL poprajete súperovi, alebo spoluhráčovi na začiatku hry, ako znak dobrej vôle (aj keď súperovi úprimne vlastne veľa štastia neprajete však? . Zväčša sa používa priamo so skratkou HF, takže pri štarte hry si všetci svorne prajú GL HF.

HF (angl., skratka z Have Fun - zabávaj sa)
Poprianím HF súperovi, či spoluhráčovi prajete, aby sa pri hre zabavil. Podobne ako pri GL sa F praje na začiatku hry. Obyčajne sa tieto dve skratky spájajú do konštatovania GL HF - kde poprajete veľa štastia aj kopu zábavy v jednej mini vete.

FF (angl., skratka z For Fun - Zo srandy)
For Fun, alebo zo srandy si napíšete so súperom pred hrou, ak obaja viete, že v hre nepôjde iba o výhru, ale hlavne o závabavu. V takejto hre sa vačšínou hráči snažia robiť niečo originálne, čo pobaví súperov, aj ich samotných a nesnažia sa za každú cenu vyhrať. Dohoda musí byť obojstraná, takže nečakajte že ak každému napíšete na začiatku FF, nebudú sa snažiť vyhrať.

GG (angl., skratka z Good Game - dobrá hra)
Ak je Vám jasné že prehráte, môžete súperovi napísať GG. Okrem toho, že ho "pochválite", že ste si s ním dobre zahrali, mu tiež neoficiálne oznamujete, že vyhral. Po takejto hláške Vám súper väčšinou tiež odpovie že sa mu dobre hralo - taktiež skratkou GG. Po napísaní GG porazený zväčša opustí hru. Stáva sa, že GG ako prvý napíše aj ten ktorý myslí, že Vás totálne dostal a nemáte najmenšiu šancu na výhru. Tiež Vás takto vyzíva, aby ste opustili hru. Takéto správanie mi však pripadá trošičku arogantné, a to nehovorím o tom, že ak ho ešte potom porazíte, môže sa hanbou prepadnúť. Vymenenie si GG na konci hry sa deje takmer pravidelne. V niektorých prípadoch som sa stretol aj so skratkou BG - Bad Game, čiže zlá hra, ktorá ma opačný význam ako GG. Nie je však natoľko rozšírená.

GF (angl., skratka z Good Fun - Dobrá zábava)
Podľa môjho merítka nie veľmi rozšírená skratka, ktorá sa dá použiť miesto GL HF, aj keď význam nie je úplne totožný.
re (angl., predpona re- dáva sa pred slová ktoré vyjadrujú opakovanie činnosti)
Re sa používa po odohranej hre ako návrh na odvetný zápas. Ak sa hralo v tímoch (2v2, 3v3..), re sa hrá zásadne v rovnakej zostave (rovnaká mapa nie je podmienkou)

TvB (angl., skratka Top versus Botom - vrch proti spodku)
Túto skratku je možné počuť v diskuii o rozdelení tímov v hre. Ak sú v hre štyria ľudia a rozhodne sa, že sa hrá TvB, znamená to, že sú v tíme horní dvaja, proti dolním dvom (štyria hráči bol len príklad, TvB ako rozdelenie sa dá uplatniť pri ľubovoľnom párnom počte hráčov). Keď sme pri rozdelovaní tímov, oplatí sa spomenúť ešte jeden spôsob, ako označiť kto je s kým. Namiesto zdĺhavého vypisovania mien (ja som s Ferkom a Marek je s Tomášom), sa môžete použiť napr označenie 14v23 - znamená to že hráč ktorý je na prvej pozícii v zozname je v tíme s tým ktorý je na štvrtej pozícii a hrajú proti tým ktorí sú na pozícii 2 a 3. (Taktiež sa dá použiť pri viacerích hráčoch - napr 125v346 atď.)

FFA (angl., skratka Free For All - každý proti každému (nie doslovne))
Skratka typu hry, ktorá sa vlastne týka rozdelenia tímov. Ak sa hrá FFA každý z hráčov hrá na vlastnú päsť, a neuzatvárajú sa aliancie. FFA hry sa zväčša hrajú ak sa počet hráčov nedá rozdeliť do rovnomerných tímov (hlavne teda pri troch hráčoch). FFA hry nebývajú zväčša moc férové, pretože sa ľahko stane, že dvaja zaútočia na tretieho aj bez predošlej dohody . FFA sa väčšinou hrá len zo zábavy, a výhra neznamená toľko čo v 1v1, alebo tímových hrách.

LOL (angl., skratka z Laughing Out Loudly - smejem sa nahlas)
LOL použijete tam, kde je už klasický smajlík nedostatočný a poviete tak ostatním, že Vás niečo extra dobre pobavilo.

ROFL (angl., rolling on floor laughing - smiechom sa váľam po podlahe)
ROFL je jeden z najvyšších foriem vyjadrenia smiechu. Klasický , či LOL strčí do vrecka. Aj keď v našich končinách nie je veľmi zaužívaný, stretnúť sa s ním môžete.

IMO, IMHO (angl., In My (Humble) Opinion - Podľa môjho (skromného) názoru )
Používa sa v diskusii pred uvedením vlastného názoru. Pisateľ touto kratkou alibisticky vyjadruje, že to čo povedal je iba jeho názor (pri IMHO dokonca iba jeho SKROMNÝ názor).

OMG, OMFG (angl., Oh My (Fucking) God - Och môj bože)
Keby ste s niekým rozprávali osobne, náhrada za OMG by mohli byť prevrátené oči, na znak toho že to, čo Vám ten druhý rozpráva je pekná hlúposť. OMFG je trochu drsnejšia varianta - kvôli osudnému F. Keby ste chceli vyjadriť v konverzácii OMFG, asi by ste sa popri prevátených očiach ešte chytali za hlavu

STFU (angl., Shut The Fuck Up - Drž už kua hubu)
Nie veľmi prívetivá skratka do konverzácie. STFU pobáda druhú stranu nech už konečne zavre klapačku. Je to však trochu agresívny spôsob ako to niekomu opvedať, takže v slušných rodinách by sa STFU používať nemalo.

WTF (angl., What The Fuck? - Čo sa kua deje?)
Aj keď skratka obsahuje známe F-Word nie je v zásade urážlivá. Vyjadruje skôr zmätenie z danej situácie, alebo mierné rozhorčenie.

ASAP (angl., As Soon As Possible - Najrýchlejšie ako sa len dá)
Ak niekoho o niečo žiadate, a namiesto klasickej odpovede sa dočkáte frázy typu "Urobím to ASAP", vedzte, že Vaša prosba bude vybavená hneď ako to bude možné.

BRB (angl., Be Right Back - Hneď som späť)
Používa sa hlavne v online diskusiách (tie čo sa konajú v reálnom čase . Ten kto povie BRB vlastne hovorí niečo v zmysle "Musím si niekam odbehnúť, ale hneď som späť."

PLZ (angl., Skrátená fonetická forma slova "Please" - Prosím)
Prosím.

THX (angl., Skrátená fonetická forma slova "Thanks" - Vďaka)
Ďakujem.

NP, NZ (angl., No Problem - Bez Problému/Niet za čo; NZ slov./česky, Niet Začo)
Niet za čo.

K (skrátené OK)
Skrátené OK, na znak súhlasu.

JJ (česky, skratka Jo, Jo)

To, že so skracovaním slov sa stretnete aj v našich končinách dokazuje napr. JJ - taktiež na znak súhlasu. Ak budete konverzovať s cudzojazyčníkmi, skratke JJ sa radšej vyhnite, lebo im moc nepovie. Na JJ som narazil hlavne v online diskusiách.
TOPlist
od. 5.11. 2012
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one